Produse

SRL "Ghips-Biruinţa" a fost fondată la 01.04.1991, ca producător de ipsos pentru turnat şi ipsos cu o rezistenţă înaltă. Abia în anul 2000 întreprinderea a început să producă bandaje gipsate. În unitatea de producere a bandajelor gipsate compania a început să implementeze în anul 2009 tehnologii noi şi utilaje de import. Bandajul gipsat reprezintă o fâşie de tifon cu gips fixat cu ajutorul unui material bacteriostatic excipient, cu o lăţime de 10, 15 şi 20 cm, iar lungimea de 2, 7 şi 3,0 m, care formează în final rulouri ce sunt ambalate în peliculă, câte un bandaj în pachet. Pe fiecare pachet este aplicată data producerii.

Densitatea bandajelor este de 380-420 gr./m2, iar perioada de formare a unei consistenţe dure este de 3-5 minute.
Dimensiuni (lăţimea şi lungimea, în centimetri): 10х270, 15х270, 20х270, 10х300, 15х300, 20х300.

Indicaţii
Sunt destinate pentru aplicarea atelelor externe în cazul fracturilor şi a leziunilor ţesuturilor moi, pentru imobilizarea în cazul tratării afecţiunilor articulaţiilor, precum şi în alte cazuri care necesită un bandaj fixator.

Riscurile legate de aplicarea bandajelor gipsate (ISO 14971:2009).
Pacientul poate avea o reacţie alergică pe piele de la gips. În cazuri extreme, până la aplicarea bandajului gipsat, se recomandă să se utilizeze o cremă antialergică. În perioada de tratament este posibilă scăderea rezistenţei bandajului gipsat şi deteriorarea integrităţii acestuia. Aceste riscuri pot apărea din cauza straturilor prea puţine ale bandajului aplicat sau din cauza nerespectării regimului de tratament.
În cazul unei înlăturări neglijente a bandajului gipsat este posibilă lezarea stratului dermic.

!!! Remarcă Nu se admite intervenirea în forma modelului după termenul corespunzător termenului final al modelării bandajului gipsat. În acest moment are loc procesul de formare a unei reţele de cristale în gips, sfârşitul căruia corespunde cu sfârşitul formării unei consistenţe rezistente.
Presiunea admisibilă: peste 2 h – 1 kg/cm²; peste 24 h - 1.5 kg/cm².

Contraindicaţii
Reacţii iritante şi alergice pe pielea pacienţilor nu au fost stabilite.
Bandajele medicale gipsate se produc în conformitate cu standardul GOST R 52162:2010, Standardul Companiei (condiţii tehnice) SF 38743821-001:2010 şi sunt înregistrate în Ucraina, Federaţia Rusă, Republica Kazahstan, Republica Kârgâstan. Corespunderea calităţii bandajelor gipsate cerinţelor stabilite este confirmată de Certificatul de Conformitate, emis de Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii din Republica Moldova.

Gipsul de o rezistenţă înaltă reprezintă o varietate a sulfatului de calciu semihidratat.

În cazul încălzirii, la o presiune normală, din piatra de gips se obţine ipsos obişnuit pentru construcţii. În astfel de condiţii se formează cristale mici de sulfat de calciu semihidratat. Un astfel de gips necesită o cantitate mare de apă (60-65% de apă). Gipsul se caracterizează printr-o porozitate înaltă de până la 40% şi, respectiv, o rezistenţă scăzută.
În cazul încălzirii gipsului natural, sub presiune şi uscare ulterioară, se obţine gips semihidratat de înaltă rezistenţă. În procesul dat se formează cristale de dimensiuni mai mari, care condiţionează necesitatea mai redusă de apă a gipsului (45-40%), fapt care permite obţinerea pietrei de gips de o înaltă densitate şi rezistenţă.

Specificaţii tehnice

Marca gipsului G- 13 G- 16
Gradul de măcinare, rămăşiţele în sită sunt la lumina zilei de dimensiunile unor fragmente de 0,2 mm, %, nu mai mult 1,5 1,5
Limita de rezistenţă a mostrelor-grindişoare în vârstă de 2 ore MPa (kgf/cm²), nu mai puţin
- la compresiune 13(130) 16(160)
- la îndoire 5,5(55) 6,0(60)
Perioada de întărire, min.:
- început, nu mai devreme 6,0 6,0
- sfârşit, nu mai târziu 30,0 30,0
Conţinutul de particule de metal la 1 kg de liant, mg, nu mai mult 8 8
Absorbţia de apă, %, nu mai puţin 15 15
Ambalaj, greutatea sacului, kg 40±1 40±1